Tajemnice Doliny Soły

Tajemnice Doliny Soły kolaż

 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach zaprasza mieszkańców do udziału w projekcie pod nazwą „Tajemnice Doliny Soły”, który właśnie otrzymał dofinansowanie Fundacji Orlen w wysokości 20 tysięcy złotych.

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw i budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Kęty, zaangażowanie ich do działań na rzecz środowiska, prowadzenie działań edukacyjnych i z wykorzystaniem aktywnych i terenowych form pracy.

Tworząc formułę projektu skorzystaliśmy z dokumentów strategicznych powstałych dla Małopolski i Gminy Kęty. W "Strategii rozwoju województwa Małopolska 2030” znajduje się diagnozą środowiska przyrodniczego i sytuacji klimatycznej regionu. Małopolska przoduje w emisji dwutlenku węgla, a jakość powietrza jest zła. Przykładem jest Gmina Kęty, gdzie w 2019r.odnotowano około 70 dni z przekroczeniem wartości dobowej PM10 (dane ze Strategii Rozwoju Gminy Kęty na lata 2021-2030). Polityka antysmogowa to wyzwanie zarówno dla województwa jak i Gminy Kęty. Istotna jest edukacja prośrodowiskowa mieszkańców. Z perspektywy Gminy Kęty istotne są działania dotyczące dbałości o jakość terenów zielonych. W lasach częstym problemem są dzikie wysypiska śmieci, szczególnie wzdłuż brzegów rzeki Soły. Pomimo ustanowienia w gminie obszarów chronionych „Natura 2000” mieszkańcy niszczą ten teren śmiecąc. Zdecydowana większość Kęczan nie wie, jakie gatunki roślin i zwierząt można spotkać w dorzeczu Soły, a jest to obszar wyjątkowy pod względem bioróżnorodności. W Gminie Kęty wyodrębniono 88 pomników przyrody oraz dwa obszary specjalnej ochrony ptaków oraz siedlisk. Istotne jest edukowanie w tej kwestii, aby przeciwdziałać niszczeniu środowiska przyrodniczego. Działania edukacyjne i promocyjne dotyczące ochrony przyrody uznane zostały również za istotne w strategii rozwoju Małopolski.

                Pierwsze spotkanie w ramach projektu odbędzie się już 26 listopada o godz. 10.00. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w spacerze botanicznym brzegiem Soły. O jesiennych zmianach w lesie łęgowym opowie nam leśny przewodnik- Pani Katarzyna Wajda- Pudełko. To będzie pierwsza z czterech wędrówek brzegiem rzeki. Kolejne odbędziemy w zimie, wiosną i latem, aby móc podziwiać zmiany zachodzące w przyrodzie.

Wiosną zorganizujemy także akcję sprzątania brzegów Soły, angażując szkoły i organizacje seniorskie z terenu miasta i Gminy. Początkiem 2023 r, rozpoczniemy przygotowania do stworzenia przyrodniczego questu, który powstanie przy udziale młodzieży szkolnej oraz leśnych przewodników.

Premiera questu będzie miała miejsce w okresie wiosna/lato, a na zwycięzców będą czekać nagrody. Ważnym działaniem będzie stworzenie ogrodu społecznego na bibliotecznym patio. Prace rozpoczną się wczesną wiosną 2023r. Zakupimy donice, materiał siewny oraz narzędzia. Zorganizujemy wspólne sadzenie i ustalimy harmonogram prac ogrodowych. Zorganizujemy ponadto trzy spotkania integracyjne poświęcone idei zero waste, życiu pszczół i permakulturze.  Prelegentami będą ogrodnicy, działkowcy, pszczelarze. W planach również zajęcia twórcze związane z ekologią i recyklingiem. Będziemy dekorować donice, szyć myjki i eko torby. To będzie twórczy i aktywny czas! Dołącz do nas!

Logo

 

fa fa-clock-o
www nprcz belka nck kolor rgb auto mlogo malopolskalogo dolina solylogo leader