Historia biblioteki

20 stycznia 1869 r. powstała Miejska Biblioteka. Rada Gminy Kęty powołała ją na wniosek burmistrza Leopolda Zajączka. Swą siedzibę znalazła w domu Piotra Hoffmana. Na pierwsze zakupy dzieł przeznaczono pięćdziesiąt zł r w.a. Ten cel wsparli datkami zarówno radni jak i wydział powiatowy w Oświęcimiu. Dyrektorem czytelni został ks. Franciszek Szotek...

Do sprawienia potrzebnych i użytecznych dzieł, rada gminy jednogłośnie uchwaliła…. (iż) upoważnieni są panowie assesorowie Juliusz Jakobi, Henryk Dołkowski i Stanisław Mrozowski… (Księga Uchwał Rady Gminnej z lat 1867-1878)
 

1877 r. Rada Gminna zezwala na zaprenumerowanie pisemek „Zagroda” i Włościanin”

1878 r. prezesem Czytelni został Zygmunt Kłodziński

1932 r. przeniesiono Czytelnię z budynku, który nabyło Towarzystwo Rolnicze „Skiba” do budynku, w którym mieścił się Sąd Grodzki

1949 r. powołano Miejską Bibliotekę Publiczną, która przejęła resztki księgozbioru Czytelni Mieszczańskiej. W pierwszym roku liczyła ok. 1000 tomów i 80 czytelników

1952 r. przeniesiono bibliotekę do Domu Katolickiego, liczba woluminów – 6221, liczba czytelników 1675.

1955 r. utworzono filie biblioteki w Nowej Wsi i w Bielanach

1956 r. utworzono Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Witkowicach. Usytuowano ją w dawnym „dworze”. Księgozbiór liczył 1118 tomów, składał się z książek przejętych z punktu bibliotecznego oraz książek przekazanych przez bibliotekę w Kętach

1957 r.
 utworzono filię nr 1 w Kętach Podlesiu

1962 r. biblioteka w Kętach liczyła ponad 10.000 książek i 2.000 czytelników

1966 r. biblioteka w Kętach otrzymała pięciopokojowy lokal o pow. 120 m ² w Rynku pod nr 3 (ówczesny Plac XX-lecia).

1976 r. Miejska Biblioteka Publiczna zmieniła nazwę na Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Kęty

1977 r. powstała filia nr 2 na os. 700-lecia w Kętach

1981 r. w domu sąsiadującym z kamienicą nr 3 w Rynku ulokowano Oddział dla dzieci

1982 r. powstała filia w Łękach, zamknięto bibliotekę w Witkowicach

1984 r. powstały filie: nr 3 w Domu Kultury w Kętach,  w Bulowicach, Malcu, Witkowicach

1992 r. wpisano bibliotekę do rejestru instytucji kultury

1995 r. zbiory Wypożyczalni dla dorosłych (ok. 60 tys. woluminów) przeniesiono z Rynku do remontowanej kamieniczki przy ul. Reymonta 2 w Kętach

1996 r. zbiory Oddziału dla dzieci przeniesiono do nowej siedziby przy ul. Reymonta 2

1996 r. powstała filia biblioteki w Urzędzie Gminy, obecna czytelnia prawna

1996 r. zlikwidowano filię nr 2 na os. 700-lecia

1997 r. zlikwidowano filię nr 3 w Domu Kultury

1997 r. ukończono remont obecnej siedziby, przy ul. Reymonta 2, prace ziemne i zagospodarowano podwórko biblioteczne

20 lutego 1997 r. uroczyście otwarto nową siedzibę biblioteki w Kętach przy ul. Reymonta 2

1998 r. ozdobiono południową i zachodnią elewację budynku biblioteki portretami św. Jana Kantego, Ambrożego Grabowskiego oraz polskich noblistów: Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej

3 maja 2000 r. przy głównym wejściu od ul. Reymonta 2 wmurowano pamiątkową tablicę z imieniem Ambrożego Grabowskiego. Imię Ambrożego Grabowskiego Rada Miejska nadała bibliotece w kwietniu 2000 r.

2001 r.  zlikwidowano filie w Bulowicach i Malcu. Księgozbiory przekazano Szkole Podstawowej w Bulowicach oraz Szkole Podstawowej w Malcu

2002 r.  zlikwidowano filię w Witkowicach. Księgozbiór przekazano Szkole Podstawowej w Witkowicach

2005 r.  rozpoczęto komputeryzację zbiorów w programie Libra 2000

www nprcz belka nck kolor rgb auto mlogo malopolskalogo dolina solylogo leader