Konkurs Moja własna książka

konkurs

Obcowanie z literaturą od najmłodszych lat- pod mądrą opieką dorosłych - zaowocuje w przyszłości. Dzięki temu nasze dzieci wyrosną na mądrych, twórczych i wrażliwych ludzi. Celem konkursu Moja własna książka jest rozbudzanie zamiłowań literackich dzieci, zachęcanie do tworzenia, pobudzanie wyobraźni i fantazji. Barwne ilustracje będące dopełnieniem utworu dziecięcego, pozwolą na wyrażenie emocji, uczuć towarzyszących tworzeniu. Konkurs, który właśnie ogłaszamy stanowić ma zachętę do stworzenia własnej książki, której bohaterowie, treść, od początku do końca, będą pomysłem najmłodszych.

Konkurs skierowany jest do dzieci w trzech grupach wiekowych: 3 – 6- lat, 7-10 lat i 11-14 lat. W  przypadku grupy najmłodszej praca ma być wspólnym dziełem dorosłej osoby oraz dziecka: wspólnie zredagowana treść opowiadania, napisana przez opiekuna, wzbogacona barwnymi ilustracjami dziecka. Format i tematyka pracy są dowolne. Prace przyjmować będziemy do 15 września, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku. Szczegółowy regulamin znajdziecie państwo na naszej stronie internetowej.

Regulamin konkursu:

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu „Moja własna książka”, który skierowany jest do dzieci w trzech grupach wiekowych:

  • 3 – 6- lat,
  • 7-10 lat,
  • 11-14 lat.

W  przypadku grupy najmłodszej praca może być wspólnym dziełem dorosłej osoby oraz dziecka: wspólnie zredagowana treść opowiadania, napisana przez opiekuna, wzbogacona barwnymi ilustracjami dziecka.

  • format i tematyka pracy dowolny
  • ilustracje wykonane dowolną techniką plastyczną
  • ilość stron dowolna
  • strona tytułowa musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, informacje dodatkowe: wiek, adres zamieszkania prosimy dołączyć w oddzielnej kopercie,
  • mile widziana wersja pracy na płycie CD
  • prace należy składać od 10 czerwca  do 30 września 2019r.
  • oceniać będziemy: włożony wkład pracy, kreatywność, treść i walory estetyczne

Biorąc udział w konkursie „Moja własna książka” uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęcia, film) i wykorzystaniu tych materiałów przez bibliotekę w celach promocji biblioteki i dokumentacji wydarzeń. Prace nie będą odsyłane ani archiwizowane, a dane osobowe autorów będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującym przepisami prawa, imiona i nazwiska laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej www.biblioteka.kety.pl oraz w materiałach prasowych dotyczących konkursu.

 

Regulamin konkursu Moja własna książka 2019

www nprcz belka nck kolor rgb auto mlogo malopolskalogo dolina solylogo leader