Tworymemory - trening pamięci dla seniorów

Panie w trakcie wykreślania podczas treningu pamięci

Trening pamięci dla seniorów i zabawa w zgadywanie słów czyli wykreślanki.

Logotypy BLISKO

Warsztaty TWORY MEMORY zrealizowano w ramach projektu „PO TRZECIE_BIBLIOTEKA” realizowanego w ramach BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
Narodowe Centrum Kultury NPRCz 2.0Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego #BLISKO #NCK #MKDN #NPRCZ

Plakat i wykreślanki ułożone na stoliku

Link do zdjęć na FB

www nprcz belka nck kolor rgb auto mlogo malopolskalogo dolina solylogo leader