Zajęcia animacyjne - Grupa 3

Drukuj

Zajęcia animacyjne nr2 11.05.2019 Gmina Kęty 1

We wtorkowy poranek (14.05.2019) grupa 3 zakończyła ostatnie trzecie spotkanie animacyjne i tym samym z sukcesem ukończyła cały cykl szkoleń obsługi tabletu w ramach projektu Małopolski e-Senior, realizowanym przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r”. Gratulujemy!

Zajęcia_animacyjne_nr1_08.05.2019_Gmina_Kęty_1.jpg Zajęcia_animacyjne_nr1_08.05.2019_Gmina_Kęty_2.jpg Zajęcia_animacyjne_nr1_08.05.2019_Gmina_Kęty_3.jpg

Zajęcia_animacyjne_nr1_08.05.2019_Gmina_Kęty_4.jpg Zajęcia_animacyjne_nr1_08.05.2019_Gmina_Kęty_5.jpg Zajęcia_animacyjne_nr1_08.05.2019_Gmina_Kęty_6.jpg

Zajęcia_animacyjne_nr1_08.05.2019_Gmina_Kęty_7.jpg Zajęcia_animacyjne_nr2_11.05.2019_Gmina_Kęty_1.jpg Zajęcia_animacyjne_nr2_11.05.2019_Gmina_Kęty_2.jpg

Zajęcia_animacyjne_nr2_11.05.2019_Gmina_Kęty_3.jpg Zajęcia_animacyjne_nr2_11.05.2019_Gmina_Kęty_4.jpg Zajęcia_animacyjne_nr2_11.05.2019_Gmina_Kęty_5.jpg

Zajęcia_animacyjne_nr2_11.05.2019_Gmina_Kęty_6.jpg Zajęcia_animacyjne_nr3_14.05.2019_Gmina_Kęty_1.jpg Zajęcia_animacyjne_nr3_14.05.2019_Gmina_Kęty_2.jpg

Zajęcia_animacyjne_nr3_14.05.2019_Gmina_Kęty_3.jpg Zajęcia_animacyjne_nr3_14.05.2019_Gmina_Kęty_4.jpg Zajęcia_animacyjne_nr3_14.05.2019_Gmina_Kęty_5.jpg

Tags: , , ,