Małopolski eSenior - zakończenie zajęć grupy 2

Drukuj

Małopolski eSenior styczen luty2019 0

Już druga grupa seniorów ukończyła w kęckiej bibliotece cykl 15 spotkań szkoleniowych plus 3 zajęcia animacyjne z obsługi tabletu. Dziesięciu seniorów wzięło udział w spotkaniach poświęconych między innymi mediom społecznościowym, e-PUAP, Skype, poczcie elektronicznej, wyszukiwaniu informacji w Internecie… a to tylko niektóre umiejętności opanowane przez uczestników zajęć :-) GRATULUJEMY!!!

 

Projekt Małopolski e-Senior jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Małopolski_eSenior_styczen_luty2019_0.jpg Małopolski_eSenior_styczen_luty2019_1.jpg Małopolski_eSenior_styczen_luty2019_10.jpg

Małopolski_eSenior_styczen_luty2019_11.jpg Małopolski_eSenior_styczen_luty2019_12.jpg Małopolski_eSenior_styczen_luty2019_13.jpg

Małopolski_eSenior_styczen_luty2019_14.jpg Małopolski_eSenior_styczen_luty2019_15.jpg Małopolski_eSenior_styczen_luty2019_16.jpg

Małopolski_eSenior_styczen_luty2019_17.jpg Małopolski_eSenior_styczen_luty2019_3.jpg Małopolski_eSenior_styczen_luty2019_4.jpg

Małopolski_eSenior_styczen_luty2019_5.jpg Małopolski_eSenior_styczen_luty2019_6.jpg Małopolski_eSenior_styczen_luty2019_7.jpg

Małopolski_eSenior_styczen_luty2019_8.jpg Małopolski_eSenior_styczen_luty2019_9.jpg

Tags: , ,