Featured

Książka - ruch - muzyka!

Szkolimy się w ramach projektu PO TRZECIE-BIBLIOTEKA. Dziś biblioteczny zespół uczył się, jak połączyć książkę, ruch i muzykę w logiczną całość. Poznawałyśmy interaktywne książki, które można wykorzystać do pracy z najmłodszymi, uczyłyśmy się, jak zarządzać energią grupy, jak prowadzić warsztat o emocjach, jak zachęcać i rozwijać kreatywność. To był cudny czas. Był śmiech, taniec i sporo wiedzy merytorycznej. DZIĘKUJEMY Dobrze w Kulturze za dwa dni intensywnej pracy.
 
Spotkanie było elementem projektu „PO TRZECIE_BIBLIOTEKA” realizowanego w ramach BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
 
Logotypy projektu BLISKO
 
 
www nprcz belka nck kolor rgb auto mlogo malopolskalogo dolina solylogo leader