Featured

Konkurs "Moja własna książka"

Grafika Moja własna książka BLISKO 2023 mała

 

 

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach ma ogromną przyjemność zaprosić dzieci w wieku 3 - 14 lat do wzięcia udziału w konkursie: "Moja własna książka".

Termin składania prac: 1 sierpnia 2023 - 30 września 2023

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU
  „Moja własna książka”

 

Konkurs skierowany jest do dzieci w trzech grupach wiekowych:

 • 3 – 6- lat,
 • 7-10 lat,
 • 11-14 lat.

W przypadku grupy najmłodszej praca ma być wspólnym dziełem dorosłej osoby oraz dziecka: wspólnie zredagowana treść opowiadania, napisana przez opiekuna, wzbogacona barwnymi ilustracjami dziecka.

 • format i tematyka pracy dowolny
 • ilustracje wykonane dowolną techniką plastyczną
 • ilość stron dowolna
 • strona tytułowa musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, informacje dodatkowe: wiek, adres zamieszkania prosimy dołączyć
  w oddzielnej kopercie
 • mile widziana wersja pracy na płycie CD (zdjęcie/skan/PDF)
 • prace należy składać od 1 sierpnia do 30 września 2023r.
 • oceniać będziemy: włożony wkład pracy, kreatywność, treść i walory estetyczne

Biorąc udział w konkursie „Moja własna książka” uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęcia, film) i wykorzystaniu tych materiałów przez bibliotekę w celach promocji biblioteki i dokumentacji wydarzeń. Prace nie będą odsyłane ani archiwizowane, a dane osobowe autorów będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującym przepisami prawa, imiona i nazwiska laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej www.biblioteka.kety.pl oraz w materiałach prasowych dotyczących konkursu.

 

Plakat konkursu Moja własna książka BLISKO 2023 mała

 

plakat regulamin konkursu BLISKO 2023 mała

 

 

 

 

www nprcz belka nck kolor rgb auto mlogo malopolskalogo dolina solylogo leader