Czerwcowe szkolenia

Kęccy seniorzy uczą się obsługi tabletów.

Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu jakim cieszą się zajęcia poświęcone podnoszeniu kompetencji cyfrowym wśród kęckich seniorów, nasza biblioteka w miesiącu czerwiec zorganizowała liczne szkolenia w tym zakresie. W ramach projektu „Pociąg Seniorskiej Aktywności” uczestnicy porannych zajęć komputerowych poznawali m.in. możliwości profilu zaufanego, tajniki poczty elektronicznej i Facebooka. Projekt dofinansowany jest ze środków Fundacji BGK w programie "Generacja 6.0."

Seniorzy ćwiczą korzystanie z profilu zaufanego korzystając z komputerów

 

Natomiast w ramach projektu „Małopolski eSenior” cztery grupy seniorów szlifują swoje umiejętności obsługi tabletu.

Kęccy seniorzy uczą się obsługi tabletów

Kęccy seniorzy uczą się obsługi tabletów

Kęccy seniorzy uczą się obsługi tabletów

 

 

www nprcz belka nck kolor rgb auto mlogo malopolskalogo dolina solylogo leader