Rodzinny konkurs świąteczny

 

baner konkurs świąteczny

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 1. pt. „Świąteczna dekoracja – ozdoba w stylu zero waste”
 1. 1. Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu Plastycznego pt. „Świąteczna dekoracja – ozdoba w stylu zero waste” są Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach wraz z filiami.

 1. 2. Cele Konkursu

Celem konkursu jest:

 • rozwijanie wyobraźni poprzez ekspresję plastyczną,
 • rozwijanie zainteresowań artystycznych oraz poszukiwanie inspiracji twórczej w relacjach rodzinnych,
 • podtrzymywanie tradycji wokół Świąt Bożego Narodzenia,
 • pogłębianie umiejętności plastycznych w tworzeniu dekoracji i ozdób,
 1. 3.Warunki uczestnictwa w Konkursie
 • Konkurs adresowany jest do rodzin (co najmniej dwóch uczestników: mama, tata, dzieci, dziadkowie), które są czytelnikami Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach.
 • Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.
 • Uczestnicy wykonują prace plastyczne rodzinnie w dowolnych technikach rękodzielniczych (techniki przestrzenne) w dowolnym formacie.
 • Każda praca powinna być opatrzona na osobnej kartce metryczką (imię, nazwisko uczestników, pokrewieństwo) oraz krótkim opisem wykorzystanych materiałów. Metryczkę należy przesłać drogą elektroniczną wraz ze zdjęciem/skanem pracy.
 • Każda rodzina może zgłosić jedną pracę.
 • Interpretacja tematu jest dowolna, zależy od wyobraźni i kreatywności autora.
 • Prace można zgłaszać :
 • drogą elektroniczną poprzez wykonanie zdjęcia lub skanu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w tytule maila: KONKURS ŚWIĄTECZNY 2020,
 • Przesłane zdjęcie/skan pracy konkursowej musi być wyraźne, ostre i czytelne; kolorystyka zdjęcia/skanu pracy powinna być jak najbliższa oryginałowi; praca powinna wypełniać całe zdjęcie/skan bez zbędnych marginesów (zdjęcie można wykadrować na komputerze).
 • Konkurs przeznaczony jest tylko dla czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Kętach i jej wszystkich filii.
 • Termin elektronicznego przesyłania prac konkursowych upływa  15.12.2020 r. o godz. 16.00.
 1. 4.  Kryteria oceny
 • Zgodność z tematyką konkursu „Świąteczna dekoracja – ozdoba w stylu zero waste”
 • Rodzinne wykonanie
 • Kreatywność, pomysłowość
 • Estetyka i oryginalność wykonania

 1. 5.  Komisja Konkursowa i wyniki konkursu
 • O wynikach Konkursu i wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 • Komisja Konkursowa decyduje o ilości nagrodzonych prac.
 • Komisja Konkursowa ma prawo odrzucić zdjęcie/ skan pracy wykonane nieczytelnie.
 • Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 21. 12. 2020 r. na stronie internetowej i profilu społecznościowym Facebook Organizatora.
 1. 6.  Nagrody
 • Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody książkowe i dyplomy.
 • Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplomy uczestnictwa.
 • Wszystkie zgłoszone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej i profilu społecznościowym Facebook Organizatora.
 • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 1. 7. Postanowienia końcowe
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.biblioteka.kety.pl
 • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, z wyłączeniem warunków uczestnictwa w Konkursie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora Konkursu.
 • Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia/skanu pracy na potrzeby wirtualnej wystawy, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń w ramach działań Biblioteki.
 • Ze względu na istniejącą sytuację epidemiologiczną odbiór nagród zostanie ustalony po ogłoszeniu wyników

 

konkurs świąteczny 2020

www nprcz belka nck kolor rgb auto mlogo malopolskalogo dolina solylogo leader