"Czytam z klasą" - papierowy eko warsztat

Czytam z klasą

Warsztatowe myszy gotowe! - prezentacja prac uczniów.

„Czytam z klasą” i warsztaty w duchu ekologicznym z kl.1 z ZSP nr 3 w Kętach. Rozmawialiśmy o przyrodzie, makulaturze i ekologii. Przyglądaliśmy się życiu mysiej rodzinki z książki „Bajka o mysiej rodzinie” i przerobiliśmy stare książki, tekturę i sznurek na papierowe myszki J

Warsztaty "Czytam z klasą" zrealizowano w ramach projektu „PO TRZECIE_BIBLIOTEKA” realizowanego w ramach BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Narodowe Centrum KulturyMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNPRCz 2.0 #BLISKO #NCK #MKDN #NPRCZ

Logotypy BLISKO

Książki i materiały do warsztatu.

Uczniowie zaczynają pracę ze składaniem kart starych książek.

www nprcz belka nck kolor rgb auto mlogo malopolskalogo dolina solylogo leader